Uvjeti korištenja i politika privatnosti

Posjetom barbershop-ritual.hr web stranice korisnik potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća Uvjete korištenja. Također, korisnik potvrđuje da je u svakom trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da ih u cijelosti prihvaća.1.Uvod

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Ritual, zajednički obrt za frizerske usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Split, Ruđera Boškovića 16/a, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBO): 97381861, (u daljnjem tekstu: Ritual), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradio je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti, načelu obrade u neimenovanom obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Ritual, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici mogu se u svakom trenutku obratiti Ritualu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

Ritual, zajednički obrt za frizerske usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Split, Ruđera Boškovića 16/a, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBO): 97381861.

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: info@barbershop-ritual.hr

2.Načini prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Usluge koje Ritual pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

1.Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave preko registracijske forme na web stranici. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Ritualu sljedeće podatke:

  1. ime i prezime
  2. kontakt broj mobitela
  3. kontakt podatke elektroničke pošte (email adresa)

2.Iz drugih izvora (podaci dostupni spajanjem Facebook i/ili Google korisničkog računa sa web stranicom u svrhu registracije korisnika)

3.Automatski posjetom naše web stranice pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (npr. Google Analytics za praćenje interakcije korisnika).

Kolačić je podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva, povećanja funkcionalnosti web stranice, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web stranice.

Ritual neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

3.Svrha prikupljanja i obrade podataka

Ritual prikuplja podatke kako bi pružio te poboljšao svoje usluge, kako bi razumio načine na koje korisnici koriste web stranicu i pružene usluge. Ritual podatke prikuplja na temelju privole koju je korisnik dao.

Ispunjavanje zakonskih obaveza

Ritual je obavezan na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na prethodno naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima, ispravak netočnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade podataka.


4.Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Ritual se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika (koji može biti i u obliku elektroničke pošte), omogućiti pristup osobnim podacima, informirati ih u koju svrhu se prikupljaju i obrađuju osobni podaci, o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju.


Pravo na ispravak netočnih podataka

Ritual će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka onda kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.


Ritual će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

  1. kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade
  2. kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
  3. kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka
  4. kada su osobni podaci nezakonito obrađeni
  5. kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka


Pravo na ograničenje obrade podataka

Ritual će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada podataka nezakonita, a korisnik se protivi brisanju podataka te kao zamjenu traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka.


Pravo na brisanje podataka

Korisnik može izbrisati svoj korisnički račun i osobne podatke u sklopu korisničkog sučelja. Klikom na ikonu otvara se izbornik unutar kojega se nalazi dugme "Izbriši račun". Korištenjem dugmeta od korisnika se traži potvrda za brisanje računa. Brisanje računa se potvrđuje klikom na dugme "Izbriši moj račun", čime se brišu svi prikupljeni korisnički podaci.


Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju će Ritual, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka.


5.Lokacija obrade podataka

Osobne podatke korisnika Ritual obrađuje u Republici Hrvatskoj.


6.kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća o zaštiti osobnih podataka, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu prethodno navedenu u Uvodu ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Ritual, zajednički obrt za frizerske usluge
n/r Službenika za zaštitu podataka
Ruđera Boškovića 16/a
21000 Split


7.Izmjene i dopune Politike privatnosti

Ritual zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve obavijesti zainteresiranim osobama. Iz tog razloga preporuča se svim zainteresiranim osobama da redovito provjeravaju sadržaj naše web stranice radi informiranosti o sadržaju ove Politike.

Ritual, zajednički obrt za frizerske usluge


Informacije koje Ritual objavljuje na ovoj stranici smatraju se točnima u vrijeme njihova unošenja. Ritual može u bilo kada (bez prethodne najave), ažurirati ili izmijeniti podatke na ovoj stranici.